افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یک قطعه نظامی تشکیل می‌دهد که از قطع جنگلات جلوگیری کند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱ قوس/۱۴۰۰): وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری در اعلامیه گفته است که این وزارت یک قطعه نظامی را برای جلوگیری از قطع جنگلات در کشور تشکیل می‌دهد.

در خبرنامه‌ی این وزارت که روز یک‌شنبه ۳۰ عقرب منتشر شده آمده که میان مسوولان و کارمندان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشست مشورتی در رابطه به ایجاد طرح جلوگیری از قاچاق چوب و قطع جنگلات به صورت غیرقانونی در کشور نشستی برگزار شده است.

در این نشست بالای مواردی از جمله جلوگیری از قاچاق چوب، از قطع غیر قانونی جنگلات در کشور و هم‌چنان تجارت قانونی چوب سوخت و چوب های چهار تراش بحث شده است.

در این نشست نیز گفته شده است که یک قطعه نظامی برای جلوگیری از قطع جنگلات در کشور ایجاد شود و قرار است که طرح این نشست در نشست کابینه ارایه گردد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button