افغانستان

مقام محلی ط‌البان در پروان خلاف فیصله ها و مقرره های کابینه موقت ط‌البان در این ولایت دست به تعیین بستی ها می‌زنند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱ قوس/۱۴۰۰): بر اساس یافته های آسواکانیوز ملا محمد فرید عمر والی پروان در خلاف مکتوب معاون نخست‌وزیر‌ کابینه ط‌البان درباره باقی ماندن شرکت برشنا افغانستان به عنوان یک شرکت مستقل، در این ولایت تعیین بستی های کلان را به راه انداخته است. آقای عمر به جای انجنیر روح الله ساجد، رییس حوزه برشنا شرکت پروان محمد عارف احمدی را با صادر کردن یک مکتوب به این سمت معرفی کرده است.

روح الله ساجد و محمد عارف احمدی

درحالی که در فیصله اداره کابینه موقت ط‌البان درباره این که شرکت برشنا افغانستان به عنوان یک شرکت باقی مانده است و حق مداخله در آن از سوی مقام های ط‌البان گرفته شده است؛ اما والی پروان این مکتوب را نا دیده گرفته و رییس حوزه برشنا شرکت پروان را به اساس امر خویش تعیین کرده است و مکتوب منظوری وی را به شرکت عمومی برشنای افغانستان فرستاده است.

متن فیصله کابینه موقت ط‌البان که به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معان نخست وزیر دایر گردیده بود از این قرار است‌: « به تعقیب فیصله جزء ۸ مصوبه شماره (۱) مورخ ۱۴۴۳/۲/۸ هجری ق مطابق ۱۴۰۰/۶/۲۴ هجری ش و به اساس فیصله بند ۲ مصوبه شماره (۶) مورخ ۱۴۴۳/۳/۱۱ هجری ق، مطابق ۱۴۰۰/۷/۲۶ هجری شمسی کابینه امارت اسلامی افغانستان در زمینه جلسه‌ی تحت ریاست محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزراء امارت اسلامی به تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ در اداره امور دایر و درباره د افغانستان برشنا شرکت چنین فیصله به عمل آمد:

۱- شرکت د افغانستان برشنا به حیث یک شرکت باقی بماند؛

۲- هیات نظار مشر وزیر مالیه است؛

۳- هیات مدیره مشر وزارت مالیه باشد؛

۴- وزارت آب و برق عضو هیات مدیره باشد؛

۵ ارزیابی و گزارش دهی به ریاست الوزراء صورت گیرد.»

در کنار این متن مکتوب والی پروان که محمد عارف احمدی را به عنوان سرپرست ریاست حوزه شرکت برشنا پروان مقرر کرده است از این قرار است: « به ریاست محترم عمومی برشنا شرکت امارت اسلامی افغانستان.

در مورد تقرر محترم عارف به حیث سرپرست ریاست حوزه برشنا پروان: به اساس هدایت مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ مقام محترم ولایت، محترم محمد عارف احمدی فرزند شیر محمد که از جمله مجاهدین می‌باشد، جهت تقویت کاری بست متذکره موصوف از تجارب خوب کاری و لیاقت اخلاق حمیده برخوردار است مورد اعتماد رهبری مقام ولایت نیز می‌باشد.

مراتب منظوری تقرر موصوف ره حیث سرپرست ریاست حوزه برشنا پروان در بست متذکره به شما نگاشته شد، چطوریکه لازم دانند هدایت خواهند فرمود.

با احترام ملا محمد فرید عمر والی ولایت پروان».

در مکتوبی که برای معرفی محمد عارف احمد به عنوان سرپرست ریاست حوزه برشنا شرکت پروان به ریاست عمومی برشنا از سوی مقام ولایت پروان فرستاده شده است، روشن نیست که تحصیلات آقای عارف تا کدام سطح است و در کدام بخش تحصیلی مدرک دارد.

در حالی که روح الله ساجد به اساس تجربه کاری در اداره برشنای پروان و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا ماستری در بخش برق از سوی شرکت برشنا افغانستان به این سمت گماشته شده است و هنوز مشکلی از وی به مراجع ذی‌ربط بروز نیافته است.

روح الله ساجد

بر اساس گزارش ها، دلیل معرفی آقای عارف احمدی به عنوان سرپرست ریاست حوزه برشنا پروان عضو بودن با نیروهای طالبان بوده است. هم‌چنان آقای عارف احمدی که اکنون بخش نظارت در ریاست حوزه برشنا پروان را مسوولیت دارد در گذشته نیز یکی از افراد برجسته ط‌البان در دره غوربند ولایت پروان بوده است.

با این حال منابع که در ریاست عمومی برشنا افغانستان از بردن نام شان خود داری می‌کنند، می‌گویند که مکتوب مقرری عارف احمدی که به این اداره فرستاده شده است، خلاف فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان است و آن را نمی‌توانند اجرا کنند.

این منابع تاکید می ورزند که باید والی پروان به مکتوب صادر شده از فیصله کابینه ا.ا.ا درباره اداره عمومی برشنا افغانستان، نگاه کند و آن را سرتا پا از دید خود بگذراند و از مقرری ها در اداره برشنا خود داری کند.

این در حالی است که تا اکنون در حوزه برشنا شرکت پروان که چند ولایت را در بر می‌گیرد، شکایتی یا هم مشکلی برای اداره مرکزی یا نهاد های امنیتی گزارش نشده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button