افغانستان

ولسوال ورسج ولایت تخار در یک انفجار ماین کنارجاده در این ولسوالی جان باخته است!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۳قوس/۱۴۰۰): یک منبع که از ذکر نام‌اش در خبر خود داری می‌کند، به آسواکانیوز می‌گوید، روز گذشته ولسوال ولسوالی ورسج ولایت تخار در یک انفجار ماین کنارجاده در این ولسوالی جان باخته است.

این منبع می‌افزاید که موتر حامل مولوی طیب ولسوال طالبان برای ولسوالی ورسج زمانی با ماین کنارجاده در منطقه مرز میان ورسج و فرخار برخورد کرده که می‌خواسته است به طرف خانه برود.

این رویداد روز سه‌شنبه ۲ قوس در ولایت تخار رخ داده و تا هنوز فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را نپذیرفته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button