افغانستان

موتر ها و خانه های مقام‌های حکومت پیشین پس از تثبیت دوباره به آنان برگردانده می‌شود!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۳قوس/۱۴۰۰): یک هیات از سوی کابینه موقت ‌ط‌البان برای تثبیت و باز گرداندن خانه ها و موتر های شخصی که از مقام های حکومت پیشین به جا مانده است، ایجاده شده است.

نشستی که به این منظور روز سه‌شنبه ۲قوس، از سوی کابینه موقت طالبان برگزارشد، مولوی عبدالسلام معاون دوم نخست وزیر را ملا محمد حسن نخست وزیر کشور به سمت ریاست این هیات گماشته است.

اعضای این هیات را نماینده‌گانی از وزارت های داخله و داخله، ریاست عمومی استخبارات و شهرداری های افغانستان تشکیل می‌دهند.

به این هیات دستور داده شده است که باید خانه ها و موتر های شخصی که مالکان اصلی آن روشن نیست را روشن ساخته و خانه ها و موتر های شان را دوباره به آنان تسلیم نمایند.

با این حال در روز های به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شمار زیاد شهروندان افغانستان به خصوص مقام های پیشین حکومت خانه ها و موتر های شان را ترک و از کشور فرار کردند یا پنهان شدند.

از سویی هم نیروهای طالبان در روز های نخست سقوط نظام جمهوری، از شماری خانه های مقام های پیشین به عنوان پاسگاه های امنیتی و از موتر های آنان برای گزمه های امنیتی استفاده می‌کردند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button