افغانستان

کابینه موقت طالبان فیصله کرده که همه موانع های اضافی از جاده در کشور برداشته شود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۹قوس/۱۴۰۰): در نشست کابینه موقت طالبان به ریاست ملا محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان دستور داده شده است که همه موانع های اضافی از سطح شهر های افغانستان برداشته شوند.

این نشست روز دوشنبه ۸ قوس برگزار شده و هم‌چنان فیصله شده است که موانع در شماری از مناطق که از راه ها دور و به دیوار های نهاد ها وصل شوند.

در کنار این گفته شده است که مشکل های دست‌فروشان و راننده‌گان که در مکان های نا مناسب شهر ها کار می‌کنند، بدون این که آن ها ضرر ببینند برای شان رسیده‌گی شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button