افغانستان

امرالله صالح از تصمیم سازمان ملل متحد برای رد کردن نامزد ط‌البان برای کرسی دایمی افغانستان در این سازمان استقبال کرد!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۱قوس/۱۴۰۰) امرالله صالح می‌گوید: ط‌البان با توسل به فریب ، اتکا به کمک بی دریغ نظامی پاکستان و استفاده سو از نیت صلح خواهانه ملت و دولت به دستاورد نظامی دستیاب گردیدند و توانستند روند آشتی و مصالحه ملی را تخریب نمایند؛ اما نتوانستند که کرسی دایمی افغانستان در سازمان ملل را به دست آورند.

معاون نخست حکومت پیشین در افغانستان می‌افزاید که اتکای مطلق به تفنگ ، شکنجه و کشتار معترضان و تجرید اقوام و جریان های سیاسی که اکنون روش بنیادی ط‌الب برای تداوم حکومت ظلم است محکوم به شکست خواهد و این خراب کاری و سبوتاژ اما نتوانست برای آنها مشروعیت داخلی یا بین المللی ایجاد نماید.

صالح می ‌گوید،‌ به یقین که درین مبارزه نقش زنان کشور بخاطر دفاع از حقوق انسانی و اسلامی شان بارز و مایه افتخار همه ی ما بوده و می باشد. زنان افغانستان نشان دادند که تحجر و افراطیت ستم گر صدای برحق شان را خموش ساخته نمیتواند.

او تصریح می‌کند که اهتزاز پرچم ملی کشور در مقر سازمان ملل متحد مرحم و التیام کوچکی بر احساسات ، عواطف و پیکر زخمی ملتیست که تهاجم گروه دست نشانده ، متحجر و ستم گر ط‌البان آنرا شدیدا مجروح ساخته است.

آقای امرالله صالح که در بیرون از کشور به سر می‌برد نگاشته که از اعضای کمیته اعتبارات سازمان ملل متحد بخاطر این تصمیم معقول و مشروع شان برای این که نماینده‌گی دایمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در سازمان ملل متحد ابقاء نمودند، ابراز امتنان می نمایم.

او در اخیر گفته است که تمکین به کثرت گرایی ، مراجعه به مردم برای بدست آوردن مشروعیت و همدیگر پذیری راه حل اساسی برای رسیدن به صلح ثبات است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button