افغانستان

وزارت امر به معروف و نهی از منکر: باید نیروهای امنیتی ظاهرشان را مطابق سنت نبوی آراسته کنند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۸قوس/۱۴۰۰): وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای نیروهای امنیتی دستور داده است که ظاهرشان را مطابق به سنت نبوی آراسته کنند.

رازمحمد، رییس ازاله و منکرات وزارت امر معروف و نهی از منکر ط‌البان این مطلب را ام‌روز پنج‌شنبه قوس ۱۸ قوس در نشستی در قول اردوی مرکزی در ساحه ریشخور شهر کابل بیان کرده است.

وی هم‌چنان از نیروهای امنیتی-دفاعی خواسته است که از دستور و لوایح نظامی اطاعت کرده و خود را مطابق به سنت پیامبران الهی آراسته نمایند.

هم‌زمان با این محمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی در نشست رهبری این وزارت دستور داده که سیستم فراگیری آموزش های دینی و عقیدتی در قطعات نظامی افغانستان فعال شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button