افغانستان

زنان در ولایت بلخ در یک قطع‌نامه قید‌گیری ط‌البان در برابر زنان و دختران را نکوهش کردند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۲قوس/۱۴۰۰): زنان در ولایت بلخ با صادر کردن قطع‌نامه قیدگیری ط‌البان در برابر زنان و دختران را نکوهش کرده‌اند
یک گروه زنان زیر نام -جنبش زنان عدالت خواه- در صفحه‌ی فیسبوک شان نگاشته‌اند: «با شرکت کننده‌گان و سازمان دهنده‌گان اعتراضات و تجمعات زنان، شرایط سختی را که طالبان بر دانشجویان دختر و زنان شاغل جامعه تحمیل کرده اند را به شدت محکوم می کنیم.»
آنان هم‌چنان گفته‌اند که آنها اعلام می‌کنند که نقض حقوق بشری بر مردم افغانستان به ویژه زنان قابل قبول نیست و باید فوراً این مورد توقف داده شود.
در بخشی از این قطع‌نامه آن ها آمده که هزاران زن ام‌روز شغل شان را از دست داده‌اند و این امر سبب شده اس که فقر و گرسنه‌گی خانواده‌های شان را فرا گیرد.
آنان نگاشته‌اند: « ما می خواهیم زنان کشور حق کار و تحصیل داشته باشند و حضور آنها در همه عرصه های مختلف به رسمیت شناخته شوند.»
در اخیر از این قطع‌نامه به جامعه جهانی صدا زده‌اند: «ما از جامعه جهانی می خواهیم که فشار سیاسی و دیپلماتیک را بر رژیم طالبان وارد کنند تا حقوق شهروندی زنان و حق مشارکت سیاسی، تحصیلی و اجتماعی این قشر اجرا شود.»
این در حالی است که اکثر زنان در افغانستان از کار کردن در بیرون از خانه بازمانده و با فقر شدید اقتصادی خانواده شان رو به ور شده است.
هم‌چنان دختران نیز در اکثر ولایت های افغانستان از آموزش و پرورش بازمانده‌اند و مکتب های آنان از سوی حکومت موقت ط‌البان در این کشور بازگشایی نشده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button