افغانستان

امرالله صالح: طالب برای کشتار و ویرانی افغانستان از جانب پاکستان ساخته شده و زیرساخت فکری برای هیچ چیز غیر از شکنجه و خشونت ندارد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۲قوس/۱۴۰۰): امرالله صالح در صفحه رسمی فیسبوک خود نگاشته است: «سقوط بانک های خصوصی افغانستان ، قرار گرفتن بانک مرکزی در اختیار شبکه حقانی ، جلوگیری از تبادله آزادانه ارز خارجی ، بستن سرای شهزاده ، چپاول عواید گمرکات ، سراسری ساختن کشت و تولید مواد مخدر ، توسل احتمالی به چاپ غیر قانونی پول افغانی ، مراجعه به گروپ های تروریستی برای جلب کمک های مخفی  و در نهایت بدست آوردن کمک ناچیز نقدی از پاکستان و چند حلقه استخاراتی دیگر   دلایل سقوط غیر قابل توقف  افغانی در مقابل دالر است»

معاون نخست حکومت پیشین افغانستان افزوده: «طالب برای کشتار و ویرانی افغانستان از جانب پاکستان ساخته شده است و زیرساخت فکری برای هیچ چیز غیر از شکنجه و خشونت ندارد. لهذا سقوط پول افغانی ادامه خواهد داشت مگر اینکه این گروه دست نشانده از لجاجت دست   بردارد و برای بهبود وضعیت تمکین به اراده ی مردم نماید.»

او می‌گوید: «تنها راه حل حرمت به خواست اکثریت ملت افغانستان است که از دست این گروه بی سر به فغان آمده و سیل آسا از کشور فرار می نمایند. تا زمانیکه نظام مشروعیت داخلی و بین المللی نداشته باشد مغز ها و ظرفیت های انسانی فرار خواهند نمود و هیچ کس زیر چتر یک رژیم ستم گر و متحجر سرمایه گذاری نخواهد کرد.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button