افغانستان

امرالله صالح: ط‌الب عامل بدبختی و رنج کنونی در افغانستان است و باید دست از لجاجت بردارد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۴قوس/۱۴۰۰): امرالله صالح می‌گوید: بانک های خصوصی افغانستان که بخاطر ط‌الب ورشکست شده به افلاس رفته‌اند، هیچ سرمایه‌ی در میان پول های منجمد شده افغانستان در آمریکا ندارند.

معاون نخست حکومت پیشین می‌افزاید که وضاحت این مطلب مهم است زیرا ط‌الب مسدود شدن دارایی های افغانستان را دلیل و عامل ورشکستگی بانک های خصوصی عنوان میکند و مردم را فریب میدهند.

او می‌گوید، که بانک های خصوصی عمدتا بخاطر چپاول ط‌الب و روش های غلط آنها به افلاس مطلق رفته اند. در عین زمان بانک های دولتی که در داد و ستد دخیل بودند نیز ورشکسته شده و توانایی بازپرداخت اندوخته ها و پس انداز های مردم را ندارند.

آقای صالح در مطلبی که در فیسبو‌ک‌اش منشتر کرده نگاشته: “قیمت جایداد در افغانستان به شدت کاهش یافته است و اگر طالب بخواهد جایداد هایی را که در مقابل قرضه ها به ضمانت گذاشته شده اند لیلام نماید و یا بفروشد بازهم بیست درصد پس انداز های مردم را پوره کرده نمیتوانند. به عبارت دیگر طالب مسوول مفقود شدن نزدیک به یک و نیم ملیارد دالر پس انداز های مردم در بانک های خصوصی و دولتی است.”

هم‌چنان صالح تصریح می‌کند که مسدود سازی منفذ های اطلاع دهی و سرکوب مطبوعات آزاد باعث شده است که مردم هیچ نوع آگاهی از دار و ندار بانک ها نداشته باشند. دلایل متعدد برای این ورشکستگی ها وجود دارد اما دست اندازی مستقیم چپاولگران ط‌الب و دزدی اندوخته های مردم یکی از دلایل مرکزی و عمده به شمار میرود.

او در اخیر مطلب‌‌اش می‌نگارد: “طالب مسوول بدبختی و رنج کنونی در کشور است و تا زمانیکه از لجاجت دست برندارد افغانستان بیشتر در فاجعه انسانی غرق خواهد شد. دستگاه نامشروع و ضد مردم بقا نخواهد داشت.”

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button