افغانستان

امرالله صالح: اگر ط‌البان ضد مردم و بر خلاف منافع مردم نیست پس چرا ترس از انتخابات و مراجعه به نظر و آرای مردم دارد!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۲۵قوس/۱۴۰۰): امرالله صالح معاون نخست دولت پیشین افغانستان در فیسبوک خود نگاشته که رویه و رفتار طالب با مردم زشت تر از رفتار و برخورد ارتش اسراییل در برابر فلسطینی هاست .

او گفته است که در برابر این نیروی ستم گر و دست نشانده باید مقاومت و ایستاده گی را تقویت نمود. تضرع نه دیروز راه حل بود و نه امروز راه حل است.

صالح که خود در بیرون از افغانستان به سر می‌برد نگاشته: «این گروه دروغ گو و فریب کار که رهبرانش از فرط اضافه وزنی در رنج اند و در اثر یک دسیسه بر سرنوشت مردم حاکم شده اند ادعا دارند که با تحمل گرسنگی جنگ کرده اند. آیا اثری از گرسنگی و مشقت را در سیمای سردسته های اینها می بینید. اینها توانستند با عوام فریبی دین را وسیله ای برای گسترش نفوذ استراتیژیک پاکستان در افغانستان استفاده کنند و باعث هلاکت هزاران جوان این خاک در هردو طرف گردند. هنوز که یک فصل از رژیم بی سر و بی سواد این گروه نگذشته است نزدیک است به دالر سجده نمایند. »

معاون نخست دولت پیشین می‌گوید که یک جناح ط‌البان میگوید به دنیا نیاز ندارد و جناح دیگرش امریکا را قبله سیاسی و عرش اخلاق بشریت خطاب میکند. معلوم است که بحث نه دین بود و نه دین است. اگر این گروه ضد مردم و بر خلاف منافع مردم نیست پس چرا ترس از انتخابات و مراجعه به نظر و آرای مردم دارد. ظلم و تکبر پایدار نیست و اینها استثنا بوده نمیتوانند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button