افغانستان

سهیل شاهین: قصد داریم پس از استقلال افغانستان را بازسازی کنیم!

سهیل شاهین، نامزد ط‌البان برای کرسی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در توییتی نگاشته که پس از به دست آوردن استقلال در افغانستان، تلاش برای بازسازی و خدمت برای مردم کشور جریان دارد.

او می‌گوید، موانع های سد راه برای این کار، تحریم ها و دست درازی ها است که برخلاف خواسته های شهروندان کشور عمل می‌کنند.

اما کمیته اعتبارنامه‌ی سازمان ملل متحد که از ۹ عضو این سازمان تشکیل شده است، پس از رای زنی آقای شاهین را به سمت کرسی نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل رد کردند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button