افغانستان

وزارت دفاع روسیه: خطر صدور تروریسم و موادمخدر از افغانستان به قلم‌رو کشورهای پیمان امنیت جمعی وجود دارد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱جدی/۱۴۰۰): سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه می‌گوید، وضعیت کنونی در افغانستان خطر سدور تروریسم و موادمخدر به به قلم‌رو کشورهای پیمان امنیت جمعی ایجاد کرده است.

قبل از این پوتین رییس جمهوری روسیه نیز گفته بود که سازمان پیمان امنیت جمعی با مشکل های جدی رو به رو شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button