افغانستان

وزارت داخله هیچ‌گونه مکتوبی برای دریافت پول از سازمان ملل برای تامین امنیت تاسیسات آن در افغانستان دریافت نکرده است!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۲جدی/۱۴۰۰): وزارت داخله گزارش ها مبنی بر پیشنهاد شش میلیون دالری سازمان ملل متحد برای تامیت امنیت تاسیسات این سازمان را در افغانستان رد کرده است.

این در حالی است که در دو روز گذشته گزارش های مبنی بر این که وزارت داخله برای تامین امنیت تاسیسات سازمان ملل متحد در افغانستان از سوی این سازمان شش میلیون دالر دریافت خواهد کرد.

وزارت داخله می‌گوید، در حال حاضر درباره این که با سازمان ملل متحد برای تامین امنیت تاسیسات این سازمان در افغانستان گفت‌وگو نمایند، مکتوب رسمی دریافت نکرده‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button