افغانستان

کمیسیون تصفیه صفوف ۱۸۹۵ تن را از صف ط‌البان خارج ساخته است!

آسواکانیوز(جمعه/۳جدی/۱۴۰۰): ‏کمیسیون تصفیه صفوف می‌گوید، تا اکنون ۱۸۹۵ نفر را به شمول شماری از رییسان در ولایت های افغانستان، پس از بررسی ها از صف ط‌البان بیرون ساخته‌ و پرونده های شان را به نهاد های عدلی و قضایی سپرده‌اند.

هم‌چنان این کمیسیون می‌افزاید، که شمار زیادی از استفاده‌جویان پس از تشکیل و فعالیت کمیسیون تصفیه، خود شان صف را ترک‌ کرده اند.‏

کمیسیون تصفیه صفوف می‌گوید: “بعضی مغرضان به شمول حلقات فاسدی باقیمانده از دوره اشغال، تاجران را آزار می‌دهند و ثروتمندان و دارایی شان را به فرار از کشور وادار ساخته و بین دولت و مردم فاصله ایجاد می‌کنند، باید درباره چنین مردم بسیار به جرات به ما خبر داده شود تا با آنان برخورد جدی نمائیم.”

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button