افغانستان

ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله برای سه روز روند توزیع پاسپورت را توقف داده است!

آسواکانیوز(شنبه/۴جدی/۱۴۰۰): منابع از ریاست پاسپورت به مراجعه کننده‌گان در کابل گفته‌اند که روند توزیع پاسپورت/گذرنامه برای سه روز دیگر توقف پیدا کرده است.

متقاضیان پاسپورت می‌گویند که زمانی که ام‌روز برای دریافت پاسپورت به ریاست پاسپورت کابل مراجعه کرده‌اند، برای آنان اجازه ورود به این اداره داده نشده است.

برای متقاضیان مسوولان این اداره گفته‌اند که اداره پاسپورت کابل تا روز چهارشنبه ۸ جدی فعالیت خود را متوقف کرده و از این بابت به آنان اجازه ورود داده نمی‌شود.

اما تا اکنون منابع رسمی از این رسایت به رسانه ها درباره توقف فعالیت سه روزه این اداره چیزی نگفته‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button