افغانستان

غلام غوث ناصری به عنوان سرپرست‌ وزارت شهرسازی و اراضی گماشته شد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۶جدی/۱۴۰۰): غلام غوث ناصری در یک فرمان نخست وزیر حکومت موقت طالبان به عنوان سرپرست و معین مالی و اداری وزارت شهرسازی و اراضی گماشته شده است.

در فرمان آمده که آقای ناصری در بست مافوق رتبه به عنوان سرپرست وزیر و معین مالی و اداری وزارت شهرسازی و اراضی مقرر است.

غلام غوث ناصری پس از به قدرت رسیدن ط‌البان در افغانستان هم‌چون سرپرست و معین مالی و اداری در وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث طبیعی کار می‌کرد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button