افغانستان

ط‌البان ادعای دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق زنان از سوی ط‌البان در افغانستان را محض پروپاگند و منفی‌گرایی خواندند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۶جدی/۱۴۰۰): سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته بود که ط‌البان در افغانستان حقوق زنان را نقض کرده و حق کار و تحصیل را از آنان گرفته‌اند.

با این حال انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت ط‌البان در توییتی گفته است: «این ادعای سازمان حقو‌ق بشر که گویا امارت اسلامی به حقوق زنان رسیدگی نمی‌کند، محض پروپاگند و تبلیغات منفی است.»

آقای سمنگانی در توییتی که ام‌روز دوشنبه ۶جدی منتشر کرده افزوده که حکومت ط‌البان به حقوق همه شهروندان افغانستان اعم از زنان و مردان متعهد است و حق کار و تعیم آنان در چوکات شریعت اسلامی مصوون است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button