افغانستان

انس حقانی: در طول تاریخ افغانستان پیروز میدان نظامی بوده؛ اما در میدان سیاست همواره شکست خورده است!

آسواکانیوز(دوشنبه/۶جدی/۱۴۰۰): انس حقانی، یکی از اعضای برجسته ط‌البان در برنامه یاد بود از ۴۲دومین سال‌روز تهاجم شوری پیشین به افغانستان می‌گوید، مردم افغانستان در میدان های نظامی همواره پیروز بوده و اما در میدان سیاست همیشه شکست خورده است.

آقای حقانی در این مراسم که ام‌روز در ولایت لوگر برگزار شده است می‌گوید، مردم افغانستان و حکومت باید از گذشته درس های را بیاموزد.

انس حقانی می‌گوید، باید مردم افغانستان برای تقویت نظام با هم کار کنند، او می‌افزاید که حکومت ظالم باقی نماند و باید اکنون بالای رهبران کنونی حکومت مردم اعتماد نمایند و در حکومت‌داری نباید تنگ‌نظری وجود داشته باشد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button