افغانستان

انس حقانی می‌گوید، باید افراد شایسته در مقام‌های حکومتی گماشته شوند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۶جدی/۱۴۰۰): انس حقانی، یکی از اعضای برجسته ط‌البان در نشستی در رابطه به ششم جدی ۴۲مین سال‌روز تجاوز قشون شوروی پیشین در سال ۱۳۶۸خورشیدی به افغانستان در لوگر می‌گوید، همان گونه که دین متعلق به همه است، نظام شرعی نیز متعلق به همه است.

انس حقانی در جریان سخنان‌اش افزود، نظام‌داری حوصله می‌خواهد و دل مردم با زور تنفگ به دست نمی‌آید و باید دل مردم را با خوبی و نرمی به دست آورد.

حقانی گفت: “ما باید از تاریخ درس بگیریم، دوستان ما برای این نظام بمب ها را به جان خود بستند، ما باید با همان اندازه فداکاری ها را انجام دهیم.” او افزود که باید از انعطاف و نرمی در برابر مردم کار گرفته شود.

او هم‌چنان در این نشست گفت، کسانی که در خود اهلیت کار را نمی بینند حق مسلمین را از بین نبرند، جای خود را به دیگری بسپارند، او می‌افزاید که باید افراد شایسته در مقام‌های دولتی گماشته شوند.

انس حقانی می‌گوید، عوامل اصلی فروپاشی نظام ها (رژیم ها) ظلم و نافرمانی از رهبران بوده و باید دربرابر کارمندان پیشین دولتی هم اکنون که رعیت حکومت ط‌البان استند از اخلاق و رفتار خوب کار گرفته شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button