افغانستان

ناکامورای کوچک در کنر دو ساله شد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۸جدی/۱۴۰۰): پسری که در کنر تولد شد و پدرش اسم او را به دلیل خدمت های تتسو نا‌کامورا در ننگرهار، ناکامورا مسلم‌یار گذاشت اکنون دو ساله شده است.

پدر این کودک گفته است به دلیل این‌که نام ناکامورا زنده بماند، پسوند اسم او را بالای پسرش گذاشته است.

تتسو ناکامورا که شهروند جاپان بود، دو سال قبل در ننگرهار از سوی تفنگ‌داران ناشناس ترور شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button