افغانستان

صد ها تن از باشنده‌گان کابل از بهر وضعیت بد اقتصادی و گرسنه‌گی راهپیمایی کردند!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۸جدی/۱۴۰۰): اعتراضات صد ها تن از زنان و مردان در کابل به دلیل فقر اقتصادی و گرسنه‌گی در افغانستان؛ آنان از آمریکا می‌خواهند که پول های منجمد شده افغانستان را که نزدیک به ده میلیارد دالر آمریکایی است باید آزاد سازد.

معترضان که راهپیمایی شان از جاده دارالامان کابل آغاز کرده‌اند می‌گویند، باید جامعه جهانی مردم افغانستان را در این وضعیت دشوار تنها نگذاشته و کمک های خود را به شهروندان افغان افزایش دهد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button