افغانستان

یک مهاجر افغانی به دلیل سرمازده‌گی در مرز میان ایران و ترکیه جان باخته است!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۳جدی/۱۴۰۰): یک مادر مهاجر افغان زمانی که می‌خواست از مرز ایران وارد خاک ترکیه شود به دلیل شدت سردی هوا جان خود را از ست داده است.

رسانه های ترکی گزارش داده‌اند که این زن افغان در قسمت ایرانی مرز زمانی جان باخته که تمام لباس های خود را به دو فرزند هشت و نه ساله‌ی‌ خود پوشانده تا آنان در سردی هوا از بین نروند.

پس از این که لباس های خود را به فرزندان‌ش داده است، دیگر توان پیش‌روی برای این مادر افغان نمانده و دو فرزند‌ش را رهنمایی کرده تا به آبادانی برسند، زمانی که فرزندان او به آبادی رسیده‌اند، برای مادرشان درخواست کمک کرده‌اند.

اما دو فرزند و مردم محل که برای کمک به این مادر مهاجر افغان می‌رسند، با جسد بی جان او رو به رو می‌شوند، دستان فرزندان او نیز از شدت سردی هوا سوخته‌اند.

زمان مشخصی از این رویداد در دست نیست، که چه زمانی اتفاق افتاده است؛ اما این گزارش و ویویو های که از این مادر و فرزندان‌ش به نشر رسیده است، نشان می‌دهد که این رویداد به تازه گی به وقوع پیوسته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button