افغانستان

به دلیل بارش برف سنگین شاهراه‌های بامیان-کابل و غور-هرات به روی رفت و آمد بسته شده‌اند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۳جدی/۱۴۰۰): وزارت فواید عامه کشور می‌گوید، بر اثر بارش برف سنگین شاهراه های بامیان-کابل و غور به روی رفت و آمد بسته شده است.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه ام‌روز دوشنبه ۱۳ جدی گفت که اکنون شمار زیادی از مسیر های رفت و آمد به ولایت های مرکزی به ویژه ولایت های دایکندی و بامیان به روی رفت و آمد کننده‌گان بسته شده‌اند.

این وزارت گفته است که مسیر شاهراه بامیان افزون بر بارش برف شاهد توفان و تُند باد شدید نیز بوده است  این وزارت ممکن است در جریان ام‌روز ادامه پیدا کند. سخنگوی این وزارت افزوده که در حال حاضر کوتل های شاتو، کرمان، قوناق و کوتل حاجی‌گک که ولایت دایکندی را به بامیان و بامیان رابه کابل وصل می‌کند به روی رفت و آمد بسته شده است.

هم‌چنان گفته می شود که بر اثر بارش برق شدید در غرب افغانستان، شاهراه غور-هرات و غور کابل بسته شده  و تلاش های وزارت فواید عامه برای بازگشایی آن جریان دارد.

بر بنیاد گزارش های اداره هواشناسی افغانستان، اکنون اکثر ولایت های این کشور به شمول کابل پایتخت شاهد برف باری های سنگین است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button