افغانستان

وزارت داخله می‌گوید، یک گروه ۷ نفری از آدم‌ربایان را از شهر کابل بازداشت کرده‌اند!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۴جدی/۱۴۰۰): وزارت داخله می‌گوید، نیروهای امنیتی ۷ تن از آدم ربایان‌را از مربوطات حوزه ۱۵ امنیتی شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

وزارت داخله می‌افزاید که این گروه ۷ نفری از آدم ربایان یک مرد را از حوزه ۱۵ شهر کابل ربوده و در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل نگه‌داری می‌کردند.

این وزارت می‌افزاید که این گروه هفت نفری از آدم ربایان که متهم به دزدی های مسلحانه و آدم ربایی استند، در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button