افغانستان

ماموران ط‌البان که تلفون های همراه شهروندان افغانستان را تجسس می‌کنند، از وظیفه برکنار می‌شوند!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۵جدی/۱۴۰۰): وزارت امر به معروف  و نهی از منکر می‌گوید، ماموران ط‌البان با نظر داشت احکام شرعی به حریم خصوصی کسی تعرض نکنند و تلفون های همراه مردم را بررسی نکنند.

محمد صادق عاکف، سخنگوی این وزارت می‌گوید، هر ماموری که به جرم تعرض به حریم خصوصی کسی یا بررسی تلفون های همراه مردم بازداشت شوند، از وظیفه برکنار و با آنان برخورد قانونی می‌شود.

این در حالی است که باشنده‌گان شماری از ولایت ها بخصوص کابل از ماموران امنیتی ط‌البان انتقاد کرده و می‌گویند که تلفون های همراه شان را نیروهای ط‌البان در ایست های بازرسی مورد تجسس قرار می‌دهند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button