افغانستان

دو صد تن از نیروهای ویژه ط‌البان پس از فراگیری آموزش های نظامی و عقیدتی فراغت به دست آوردند!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱۹جدی/۱۴۰۰): نیروهای ط‌البان می‌گویند، دو صد تن از نیروهای ویژه پس از دیدن آموزش های نظامی و عقیدتی از لوای هفتم سرحدی ولایت تخار سند فراغت به دست آورند.

گفته می‌شود، قرار است این نیروها برای تامین امنیت شهروندان و حفاظت از سرحدات در ولایت تخار گماشته شوند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button