افغانستان

جبهه مقاومت هشدار می‌دهد که قوی‌تر از گذشته به مبارزه با ط‌البان ادامه خواهند داد!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۱جدی/۱۴۰۰): صبغت‌الله احمدی می‌گوید، مذاکر میان ط‌البان و جبهه مقاومت به میزبانی ایران برای سه روز تنظیم شده بود؛ اما ط‌البان در دو روز برای مذاکر حاضر شدند و روز سوم از سر عصبانیت تهران را ترک کردند.

سخنگوی جبهه مقاومت می‌افزاید که قرار بود ط‌البان با طرح و برنامه با جبهه مقاومت وارد گفت‌وگو می‌شوند، ولی هیچ‌گونه طرح و برنامه نداشتند و صحبت های پیشین را یاد کردند.

آقای احمدی می‌‌گوید: ” ما می‌دانستیم که ط‌البان به افغانستان متسقل، آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق بشر باور ندارند؛ اما وارد شدن ما به مذاکره برای صلح راستی آزمایی ط‌البان بود که همواره تاکید می‌ورزیدند که صلح می‌کنند.”

آقای صبغت‌الله هم‌چنان می‌افزاید که ط‌البان خواهان یک نظام مستبدمنشانه و قدرت متمرکز استند که با خواست جبهه مقاومت در تضاد است.

روز سه شنبه ۲۰ جدی امیرخان متقی در برگشت از تهران در کابل گفت که با احمد مسعود و اسماعیل خان دیدار داشته و با آنان گفته است که بدون تشویش امنیتی می‌توانند به افغانستان برگردند.

آقای متقی جزییات بیشتر از نشست را با رسانه ها شریک نکرده بود.
صبغت احمد تاکید می‌ورزد که میان ط‌البان اختلافاتی وجود دارد و شبکه حقانی خواهان صلح و پایان جنگ در افغانستان نیست و این سبب شده است که گفت‌وگو ها نتیجه ندهد.

سخنگوی جبهه مقاومت هشدار می‌دهد، در صورتی که گفت‌وگو ها نتیجه ندهد، جبهه مقاومت با عمل‌کرد قوی به میدان جنگ و مبارزه بر می‌گردد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button