افغانستان

آمریکا بار دیگر به ط‌البان: برای شناخته شدن شرایط جامعه جهانی و آمریکا را بپذیرید!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۲جدی/۱۴۰۰): ایالات متحده آمریکا بار دیگر از حکومت ط‌البان در افغانستان خواسته است که برای به رسمیت شناخته شدن در جهان، باید همه شرایط ارایه شده از سوی جامعه جهانی و آمریکا را بپذیرد.

 ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا عصر روز سه‌شنبه ۲۱ جدی در یک نشست خبری گفت یکی از شرایطی که باید ط‌البان به آن تن دهند، ایجاد حکومت همه‌شمول است که به گفته پرایس از همه افغانان نماینده‌گی کند و جواب‌گوی نیازمندی های آنان باشد.

آقای پرایس می‌گوید، این خواستی است که شرکای آمریکا از نزدیک آن را نظات می‌کنند و بررسی می‌کنند که ط‌البان برای برآورده کردن آن چه اقدامی را روی دست گرفته‌ و عملی خواهند کرد.

از سوی هم همزمان با این حکومت ط‌البان گفته است که امید‌دارند که نظام آنان در آینده نزدیک به مرحله‌ی برسد که دیگر در آن مشکل مشاهد نشود. و ط‌البان افزوده اند که حکومت کنونی زیر عنوان سرپرست تشکیل شده و در قسمت تکمیل شدن و تقویت آن گام های برداشته شده است.

هم‌چنان مقام های ط‌البان افزوده اند که همه کادر ها و ظرفیت های که در افغانستان استند، پیشینه پاک دارند و متعهد به ارزش های اسالمی و ملی استند را در بست های مختلف دولتی خواهند گماشت.

قبل از این بر بنیاد گزارش ها ط‌البان گفته بودند که آمریکا از آنان خواسته بود که شماری از مقام ها و سیاست‌گران نظام پیشین را در حکومت کنونی سهیم سازند؛ اما آنان نپذیرفته‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button