افغانستان

امرالله صالح: جابجایی کادر های ملکی پاکستانی در اداره های افغانستان نیمه‌ی گم‌شده‌ی ط‌البان را تکمیل می‌کند!

آسواکانیوز(شنبه/۲۵جدی/۱۴۰۰): امرالله صالح، معاون نخست اشرف غنی، رییس جمهوری پیشین می‌گوید: «جابجایی کارمندان و کادر های ملکی پاکستانی در ادارات افغانستان به این معناست که نیمه ی کمبود و گم شده ی طالبان تکمیل مگیردد.»

صالح می‌افزاید: «طالبان نظامی که وجه مشترک با کارمندان و کادر های ملکی افغانستان ندارند باعث شده است که تشنج در ادارات نیمه فلج افغانستان اوج بگیرد.»

او هم‌چنان گفته است: «با پر سازی خلای اداری توسط مدیران پاکستانی نظامیان و ملکی ها در یک خط قرار میگیرند و اشغال نیابتی به اشغال نیمه مستقیم تبدیل میگردد. اردو زبان سوم اداری افغانستان خواهد شد. اینکه این اشغال نیابتی و حالا نیمه مستقیم چه مدت دوام میکند بحث متفاوت و علیحده است.»

امرالله صالح در فیسبوک خود نگاشته است: «برای فعلا خلای قوای مسلح ملی را ملیشه های زیرحمایه آی اس آی و خلای فرار مغز ها را مامورین پاکستانی پر می سازند. شاید یاداشتن زبان اردو شمولیت در اداره طالب را در آینده نه چندان نزدیک سهل تر بسازد.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button