افغانستان

کابینه موقت ط‌البان در نشسی طرح انتخاب شده یونیفورم پولیس از سوی وزارت داخله را با اندک تغییرات تصویب کرد!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۸جدی/۱۴۰۰): نشست کابینه موقت ط‌البان به رهبری ملا محمد حسن، نخست‌وزیر ط‌البان طرح ارایه شده درباره یونیفورم پولیس از وزارت داخله را با اندکی از تغییرات تصویب کرد.

در این نشست هم‌چنان فیصله شد که پس از سروی مسیر و زمین کار عملی پروژه راه آهن اوزبیکستان – پشاور در آینده نزدیک آغاز شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button