افغانستان

از این پس انتخاب رییسان و مسوولان اداره‌های مستقل در ولایت‌ها از صلاحیت وزیران و اداره های مستقل می‌باشد!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۳۰جدی/۱۴۰۰): انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت ‌ط‌البان می‌گوید، در نشست کابینه فیصله شده است که بر اساس بند ۱۵ مصوبه شماره ۵ تاریخ ۱۴۰۰-۰۷-۱۹ خوشیدی انتخاب رییسان ولایتی و مسوولان اداره های مستقل در ولایت های کشور از صلاحیت های وزیران و رییسان اداره های مستقل مربوطه می‌باشد و موافقت والیان در آن شرط نیست.

هم‌چنان آقای سمنگانی نگاشته است که در نشست کابینه ام‌روز پنج‌شنبه ۳۰ جدی فیصله صورت گرفته است که پیشنهاد تعیین رییسان ولایتی و مسوولان اداره های مستقل در ولایت های کشور به امضای وزیران و رییسان اداره‌های مستقل قابل اعتبار می‌باشد.

در نشست کابینه موثت ط‌البان نیز فیصله شده که وزارت‌خانه ها و اداره های مستقل موظف استند تا رییسان بر خویش را در ولایت ها بدون دلایل موجه و ارزیابی اجراآت آنان از وظیفه های شان بر کنار نکنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button