افغانستان

زنان راهپیما در کابل: حجاب عزت، زینت و افتخار ماست!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۳۰جدی/۱۴۰۰): ‏شماری از زنان ام‌روز پنج‌شنبه ۳۰ جدی با شعار های چون حجاب عزت ماست، حجاب زینت ماست وحجاب افتخار ماست، در جاده های شهر کابل راه‌پیمایی کردند.

خبرگزاری دولتی باختر می‌گوید، این زنان در ختم راهپیمایی شان، حمایت و رضایت شان را از نظام کنونی اعلام کرده‌اند.

این در حالی است که بیشتر اعتراضات از سوی زنان در شهر کابل که از بهر سهیم شدن در مشارکت سیاسی، بازگشایی مکتب‌ها و حق راه اندازی شده است، از سوی نیروهای ط‌البان سرکوب شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button