افغانستان

شاهراه سالنگ از شب گذشته به این‌سو به دلیل برف‌باری سنگین و تُندباد به روی رفت و آمد بسته است!

آسواکانیوز(شنبه/۲دلو/۱۴۰۰): عبدالله عبید، رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها به آسواکانیوز می‌گوید، شاهراه سالنگ به دلیل برف‌باری شدید و طوفان سنگین در آغاز شب گذشته اول دلو بهر جلوگیری از فاجعه انسانی و خسارات مالی به روی ترافیک مسدود شد.

آقای عبید می‌افزید: «قرار پیش بینی ممکن وضعیت موجود در طول روز در سالنگ ها ادامه یابد و تا زمانی‌که از بی خطری جاده مطمئن نگردیم همچنان شاهراه بروی ترافیک مسدود خواهد بود بنآ از هموطنان عزیز جدآ تقاضا به عمل میآید تا هنگامیکه از بازشدن شاهراه اطلاع حاصل ننموده اند از مبدا بسوی سالنگ‌ها حرکت ننمایند.»

هم‌چنان اداره حفظ مراقبت سالنگ ها می‌افزاید که در حال حاضر نیز برف‌باری در شمال سالنگ به گونه‌ی ضعیف جریان دارد و روند برف‌پاکی نیز در این شاهراه برای بازگشایی شاهراه سالنگ آغاز شده است. این اداره می‌گوید: « جنوب سالنگ نسبت وزش باد سنگین وسائط مربوط فعالیت کرده نمیتواند و همزمان با فروکش شدن طوفان عملیات برفپاکی در جنوب سالنگ نیز آغاز خواهد شد.»

تا کنون ضخامت برف در شمال سالنگ‌ها به ۶۰ سانتی و در جنوب به ۳۰ سانتی متر رسیده، هم‌چنان ساحه دید برای راننده‌گان ۲۰ متر گفته می‌شود و قرار پیش‌بینی احتمالی برف‌باری در ۲۴ ساعت آینده ۸۸درصد وجود دارد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button