افغانستان

تمام راه‌های مواصلاتی ولایت های بامیان و دایکندی بر اثر برف‌باری بسته‌ شده‌اند!

آسواکانیوز(شنبه/۲دلو/۱۴۰۰): مسوولان ریاست‌های فواید عامه ولایت های بامیان و دایکندی تایید می‌کنند که راه های مواصلاتی این ولایت ها پس از ۲۴ ساعت بارش برف سنگین بسته شده و مسافران و راننده‌گان در دو طرف شاهراه گیرمانده‌اند.

احمد‌شاه احسانی، معاون ریاست فواید عامه ولایت دایکندی می‌گوید، همه راه‌های مواصلاتی این ولایت به دلیل توفان های سنگین به روی رفت و آمد کننده‌گان بسته شده است. او می‌افزاید، هوای دایکندی آفتابی است؛ اما به دلیل توفان های شدید روند برف‌پاکی به تعویق افتاده است.

از سویی هم عبدالخالق حق‌مل، رییس فواید عامه بامیان می‌گوید، مسیر‌های بامیان-کابل از مسیر کوتل حاجی‌گک و شاهراه بامیان دایکندی از مسیر های کوتل شاتو و قوناق به دلیل توفان شدید بسته شده‌اند، او می‌افزاید که روند برف‌پاکی مسیر مرکز بامیان یک‌ولنگ آغاز شده است؛ اما روند مسیر های دیگر در این ولایت تا فراهم شدن هوای مناسب بسته استند.

راه های مواصلاتی ولایت های بامیان و دایکندی به دلیل کوهستانی و کوتل های که در خود دارند همه ساله در فصل زمستان به دلیل برف‌باری های سنگین به روی رفت و آمد بسته می‌شوندو باشنده‌گان این دو ولایت با مشکل های جدی رو به رو می‌شوند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button