افغانستان

هیاتی از وزارت انرژی ترکمستان برای تسریع کار پروژه‌های برق‌رسانی به کابل آمده است!

آسواکانیوز(دوشنبه/۴دلو/۱۴۰۰): شرکت برق‌رسانی ملی «برشناشرکت» می‌گوید، یک هیات از وزارت انرژی ترکمنستان برای تسریع کاری‌های پروژه‌های برق‌رسانی در افغانستان ام‌روز دوشنبه ۴دلو به کابل آمده است.

شرکت برق‌رسانی ملی «برشنا شرکت» می‌افزاید که این هیات به منظور کارهای حقوقی و فنی پروژه‌های برق‌رسانی به ویژه پروژه سب‌ستیشن نورالجهان و پروژ‌ه تاپ«انتقال برق ترکمنستان به پاکستان و افغانستان» به کابل آمده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button