افغانستان

محبوبه سراج، اشتراک کننده‌ در نشست ناروی: ط‌البان اگر تمنا و پروانه را آزاد نکنند، جنایت جنگی به شمار می‌رود!

آسواکانیوز(دوشنبه/۴دلو/۱۴۰۰): محبوبه سراج بنیان‌گزار خانه های امن برای زنان در افغانستان و یکی از اشتراک کننده‌گان در نشست اسلو می‌گوید: « اگر قرار باشد که تنها این نشست در گفت‌وگو ختم شود، گفت‌وگوهای خوبی با ط‌البان داشته‌اند.»

سراج می‌افزاید که تا کنون نتیجه گفت‌وگو با ط‌البان درباره وضعیت جاری افغانستان و تامین حقوق زنان در افغانستان روشن نیست و این‌که چه نتیجه‌ی را در قبال خواهد داشت بعداً معلوم خواهد شد.

خانم سراج می‌گوید، در گفت‌وگوها با نماینده‌گان حکومت ط‌البان تاکید شده که باید معترضان زن را که در کابل سه روز قبل بازداشت کرده‌اند آزاد سازند و این باید عملی شود. او می‌افزاید: « دختران معترض «تمنا و پروانه» را ط‌البان بازداشت کرده‌اند، جالب این است در حالی که ط‌البان می‌دانستند به ناروی می‌آیند، سه روز قبل از این آمدن به ناروی دختران را بازداشت کرده‌ و در بند خود دارند. این موضوع جهانی شده است باید آزاد شوند.»

وی هم‌چنان در گفت‌وگویی که ام‌روز دوشنبه ۴دلو در حاشیه نشست ناروی داشته است می‌گوید، ط‌البان اگر دختران معترض را از بند آزاد نکنند، این عمل شان جنایت جنگی به شماری می‌رود: « ط‌البان زمانی که پریانی و ابراهیم‌خیل را آزاد نکنند و آنان از خانه شان ببرند و گُم کنند این کارشان جنایت جنگی است.»

محبوبه سراج در پاسخ به پرس خبرنگار که چه اندازه گفته‌های ط‌البان اعتماد دارد، گفت: « من به هیچ فردی اعتماد ندارم و به حکومت پیشین افغانستان هم اعتماد نداشتم، تنها به مردم افغانستان و خود اعتماد دارم و خود را به خدا سپردیم، اگر ما راه درست را پیش گرفته باشیم همه چیز درست می‌شود.»او می‌گوید:‌ «باید ما و مردم افغانستان برای تامین حقوق اساسی ما مبارزه و ایستاده‌گی کنیم وباید افغانستان از این وضعیت نجات دهیم و دیگر راهی نداریم.»

محبوبه سراج می‌گوید، به برگزاری نشست ناروی و ایجاد یک چتر امید‌ دارد و هم‌چنان به انتقاد های که شماری از کاربران افغان او را پروژه بگیر گفته و نماینده خود ندانسته‌اند، گفت: « من از کسانی که نمی‌خواهند نماینده‌گی شان را داشته باشم، از آنان نماینده‌گی نمی کنم و اما زنان زیادی در داخل افغانستان و بیرون کشور استند که می‌خواهند من از آنان نماینده‌گی کنم.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button