افغانستان

دو دزد تفنگ‌دار حرفه‌ی در کابل بازداشت شدند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۷دلو/۱۴۰۰): وزارت داخله می‌گوید، دو دزد تفنگ‌دار و حرفه‌‌ی را از مربوطات حوزه هفدهم امنیتی شهر کابل پس از بیش از پانزده شکایت‌نامه بازداشت کرده‌اند.

وزارت داخله می‌افزاید فهیم مشهور به تانک و خالد از دزدان حرفه‌ی که در ده ها دزدی‌های مسلحانه دست داشتند را بازداشت کرده‌اند.

نیروهای امنیتی ط‌البان در حوزه هفدهم امنیتی شهر کابل می‌گوید، خالد نام با استفاده ابزاری از کودکان خوردسن اموال خانه های مسکونی در این ساحه به دزدی می‌برده‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button