افغانستان

شاهراه سالنگ از شب گذشته به این‌سو به روی رفت و آمد بسته شده است!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۴دلو/۱۴۰۰): رییس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌گوید، از شام روز چهارشنبه ۱۳ دلو به این سو به دلیل برف‌باری سنگین و طوفان شدید شاهراه سالنگ مسدود است.

قاضی عبدالله عبید می‌افزاید ضخامت برف‌ در شاهراه سالنگ یک تا یک و نیم سانتی متر رسیده است و این شاهراه به روی همه وسایط و تردد کننده‌گان مسدود شد می‌باشد.

او از تردد کننده‌گان در دو طرف شاهراه سالنگ‌ها می‌خواهد که یا به مقصد اولی برگردند یا هم منتظر بمانند تا زمانی که زمینه برای پاک‌کاری برف در این شاهراه مساعد شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button