افغانستان

امرالله صالح می‌گوید، کاهش ارزش دالر در افغانی در افغانستان جعلی است!

آسواکانیوز(شنبه/۱۶دلو/۱۴۰۰): امرالله صالح، معاون حکومت پیشین افغانستان در توییتی نگاشته که کاهش نرخ دالر در برابر واحد پولی افغانی جعلی است و در بازار های افغانستان دالر پیدا نمی‌شود.

ارزش دالر در برابر پول افغانی در چند روز گذشته تا ۱۷ افغانی کاهش پیدا کرده است و از این وضعیت مردم در افغانستان ظاهرن خوش به نظر می‌رسند به دلیل این که کاهش دالر در برابر پول افغانی نرخ ها در بازارها را نیز کاهش خواهد داد.

آقای صالح هم‌چنان افزوده‌ است: « این نرخ جعلی بخاطریست که طالبان بخصوص شبکه جرمی و تروریستی حقانی به ده ها ملیون دالر کمک های ملل متحد چشم دوخته اند که آنرا به نرخ ارزان خریداری نمایند و به نرخ بلند بالای تجار بفروشند.»

صالح که خود در کشور های بیرونی پس از به قدرت رسیدن ط‌البان در افغانستان زنده‌گی می‌کند، گفته است که هیچ کسی در افغانستان جرات داوطلبی در خرید دالر را ندارد.

منابع گفته‌اند که ام‌روز شنبه ۱۶ دلو یک دالر آمریکایی تا ۸۸ افغانی به خرید و فروش شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button