افغانستان

وزارت فواید عامه طرحی را برای تعیین وزن موترهای تُناژ بلند ارایه کرد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۵دلو/۱۴۰۰): وزارت فواید عامه کارشیوه کنترول وزن موترهای تُناژ بلند را ارایه کرده و‌از راننده‌گان‌خواسته است که آن را عملی کنند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان که طرح این وزارت را در توییتی منتشر کرده در آن آمده است: «تیلر ۲۴ تایره ۶۶ تُن وزن، تیلر ۲۲ تایره ۶۲ تُن وزن، تیلر ۲۰ تایره ۵۸ تُن وزن، تیلر ۱۸ تایره، اسپ ۶ تایره، سه حصه‌ی تایره جفت ۵۴ تُن وزن، تیلر ۱۶ تایره، اسپ ۱۰ تایره، سه حصه‌ی یک چرخه ۵۶ تُن وزن، تیلر ۱۴ تایره، اسپ ۶ تایره، دو حصه‌ی تایره جفت ۴۷ تُن وزن، تیلر ۱۲ تایره، اسپ ۶ تایره، سه حصه‌ی یک چرخه ۴۷ تُن وزن، لاری ۱۲ تایره ۳۴ تُن وزن، لاری ۱۰ تایره ۳۵ تُن وزن، کاماز ۱۰ تایره و ۱۰ تایره خاور، ۳۲ تُن وزن، لاری ۸ تایره ۳۲ تُن وزن، لاری دو حصه‌ی ۸ بولته و لاری ۱۰ بولته، ۲۸ تُن وزن، لاری دو حصه‌ی مازدا و بس (۳۰۲) و (۳۰۳)، ۸ بولته ۲۴ تُن وزن و لاری دو حصه‌ی ۶ بولته مازدا، خاور و غالبوز، ۲۰ تُن وزن.» را می توانند منتقل کنند.

وزارت فواید عامه از تمام راننده‌گان یاد شده و شرکت های ترانسپورتی خواسته است که مطابق به طرزالعمل ارایه شده عمل کنند، تا تا سرک‌ها که سرمایه ملی استند تخریب نگردند، در صورت تخلف از خلاف طرح یاد شده، با آنان برخورد قانونی صورت میگیرد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button