افغانستان

ام‌روز ۲۶دلو مصادف است با ۳۳مین سال‌روز خروج ارتش سرخ شوروی پیشین از افغانستان!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۶دلو/۱۴۰۰): آخرین واحدهای ارتش اتحاد جماهیر شوروی پیشین در ۲۶ دلو سال ۱۳۶۷ خورشیدی در نتیجه مبارزه مجاهدان از افغانستان بیرون شدند و به حضور ده ساله‌شان در این کشور خاتمه دادند.

ام‌روز ۲۶ دلو سال ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۳۳مین سال‌روز شکست و خروج ارتش شوروی پیشین از افغانستان است.

این ارتش در سال ۱۳۵۸ خورشیدی از بهر پشتیبانی حکومت دموکرات خلق به افغانستان هجوم آوردند و با حضور ارتش قشون سرخ شوروی یک صد هزاری به گونه رسمی افغانستان را در اشغال خود درآوردند.

اما این ارتش ۳۳ سال قبل از ام‌روز ۹ سال حضور خود را در افغانستان با جنگ و درگیری مرگ‌بار سپری و بالآخره افغانستان را ترک کرد.

در جریان جریان جنگ ۹ سال میان ارتش سرخ شوروی و مجاهدان بیش یک میلیون به شمول ۹۰ هزار مجاهد، بیش از ۲۰ هزار نیروهای امنیتی و شمار زیادی از افراد ملکی کشته شدند و در این جنگ نیز جان ۱۴ هزار سرباز شوروی پیشین را نیز گرفت.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button