افغانستان

یوناما: تلاش برای ثبات اقتصادی و تامین حقوق بشر در افغانستان با طرفین جریان دارد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۷دلو/۱۴۰۰): دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» ام‌روز چهارشنبه۲ دلو در اعلامیه‌ی گفته است که این نهاد تلاش خود را در گفت‌وگو با طرفین انجام خواهد داد تا به مردم افغانستان برای ایجاد ثبات اقتصادی و جامعه که در آن مقام‌ها به حقوق بشری شان احترام بگزارند کمک نماید.

این نهاد افزوده است که اگر گفت‌وگو ها با طرفین نتیجه مطلوب را در قبال داشته باشد به نفع مردم افغانستان و منطقه تمام خواهد شد.

هم‌چنان در اعلامیه یوناما آمده است: «یوناما به خواست دیرینه خود جهت یافتن راه هایی برای در دسترس قرار گرفتن دارایی های کشور به زودترین زمان برای حمایت از مردم افغانستان، همچنان ادامه می دهد. ما می خواهیم تا جایی که ممکن است شاهد برگشت پول به اقتصاد افغانستان و مردم افغانستان باشیم.»

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید، همواره از کشور‌ها و بازیگران منطقه خواسته است تا راه‌هایی را برای حمایت از مردم افغانستان در جریان بحران بشری اخیر پیدا کنند.

این نهاد هم‌چنان افزوده است که شماری از پیش‌رفت‌های واقعی با کمک‌های معنادار و ملموس صورت گرفته است :«ما جهت کمک به حمایت بیشتر از مردم افغانستان کار می کنیم.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button