افغانستان

نشرات تلویزیون آینه به دلیل مشکل‌های اقتصادی متوقف شد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۷دلو/۱۴۰۰):انجمن ژورنالیستان افغانستان می‌گوید، نشرات تلویزیون آیینه، از نخستین رسانه‌های خصوصی در کشور به دلیل مشکل‌های اقتصادی متوقف شد. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید، بر بنیاد ارزیابی‌های که انجام داده است بار دیگر تاکید می‌ورزد که وضعیت رسانه‌های افغانستان نا مناسب است و نهاد‌های جهانی که در راستای تقویت آزادی بیان و رسانه‌ها کار می‌کنند برای جلوگیری از فروپاشی جامعه‌ی رسانه‌ی افغانستان اقدام عملی کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button