افغانستان

وزیر خارجه ناروی: قرار بر این نیست که حکومت ط‌البان در افغانستان را به رسمیت بشاسیم!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱حوت/۱۴۰۰): آنکین هویتفلد، وزیر امور خارجه ناروی در نشست امنیتی مونیخ در پیوند به افغانستان گفت که ناروی حکومت ط‌البان را به رسمیت نخواهد شناخت و به این کار تمایلی هم ندارد.

خانم هویتفلد در سخنرانی خود وضعیت افغانستان را نگران کننده خواند و افزود که مواردی که آنان در این کشور مشاهده می‌کنند قابل قبول شان نیست.

وزیر خارجه ناروی گفت که ط‌البان هیچ تغییری در سیاست دولت ناروی ایجاد نشده و نماینده‌گان ناروی در سفر شان به کابل خواست‌های ناروی و پیش‌شرط‌های خود را در رابطه به وثعیت حقوق بشر و ارزش‌های انسانی به حکومت ط‌البان رسانده‌اند.

این در حالی است ناروی چند هفته قبل از ط‌البان دعوت رسمی کرد و میزبان نشست کلانی درباره افغانستان با حضور هیات حکومت طالبان بود، نشستی که با انتقاد فعالان حقوق بشر و سیاسی در افغانستان و بیرون از افغانستان همراه شد.

بیش از شش ماه از اعلام حکومت سرپرست ط‌البان به رهبری ملا محمد حسن آخند در افغانستان سپری می‌شود؛ اما هیچ‌ کشور تا کنون حاضر نشده است که این دولت در افعانستان را به رسمیت بشناسد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button