افغانستان

در حدود ۴۰۰ سرباز پولیس پس از آموزش‌های مسلکی-نظامی یک‌ ماهه در کابل فراغت به دست آوردند!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱حوت/۱۴۰۰): در حدود ۴۰۰ تن از نیروهای ط‌البان پس از فرا گرفتن آموز‌ش‌های مسلکی-نظامی پولیس در فرماندهی مرکز تربیون پولیس کابل سند فراغت به دست آوردند.

این نیروها یک ماه آموزش دیدند و ام‌روز یک‌شنبه ۱حوت سند فراغت شان را به دست آوردند. این نیروها قرار است در بخش‌های مختلف برای تامین امنیت عامه در شهر‌ها گماشته شوند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button