افغانستان

ختم ماموریت کمیسیون تصفیه صفوف؛ در پنج ماه ۴هزار ۳۵۰ تن از افراد نامطلوب از صفوف ط‌البان اخراج شدند!

آسواکانیوز(دوشبنه/۲حوت/۱۴۰۰): ماموریت کمیسیون تصفیه صفوف پس از پنج‌ ماه فعالیت به دستور رهبری حکومت ط‌البان پایان پیدا کرد.

رییس کمیسیون تصفیه صفوف حکومت ط‌البان می‌گوید، که فعالیت این کمیسیون به دستور مقام رهبری حکومت افغانستان که از ۳۰ سنبله آغاز شده بود، ام‌روز دوشنبه دوم ماه حوت ۱۴۰۰ به گونه‌ی موفقانه پایان یافت و اکنون در صفوف ط‌البان افراد نا مطلوب حضور ندارند.

مفتی لطیف‌الله حکیمی می‌افزاید که جریان فعالیت این کمیسیون در پنج ماه گذشته به گونه‌ی مجموعی چهار هزار و ۳۵۰ تن از افرادی که نا مطلوب بودند از صفوف ط‌البان پاک‌کار شدند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button