افغانستان

دیدار حامد کرزی با شماری از زنان تجارت پیشه در کشور!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۴حوت/۱۴۰۰): حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور با شماری از زنان تجارت پیشه ام‌روز چهارشنبه ۴ حوت در کابل دیدار و درباره مشکل‌های فرا راه تجارت و رکود اقتصادی در کشور گفت‌وگو کرده‌اند.

آقای کرزی می‌گوید: «در این دیدار بانوان متشبث در مورد مشكلات و موانع فعاليت های تجاری شان، رکود سخت اقتصادی در کشور و عدم فعاليت بانکها صحبت نموده و خواهان برگشت به فعالیت های تجاری شان شدند.»

افزون بر این زنان تجارت پیشیه در دیدار با آقای کرزی از آمریکا خواسته‌ند که دارایی‌های افغانستان را آزاد سازد و نباید از دارایی‌های افغانان که از سوی آمریکا مسدود شده استفاده بیجا صوتر گیرد، چون این پول مربوط به مردم افغانستان می‌شود.

رییس جمهوری پیشین امید واری کرده است که وضعیت در کشورعادی و دوباره زمینه فعالیت برای زنان در بخش‌های مختف فراهم گردد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button