افغانستان

صالح ادعا می‌کند که نیم نفوس افغانستان به دلیل حضور ط‌البان از کشور خارج می‌شوند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۲حوت/۱۴۰۰): امرالله صالح، معاون حکومت پیشین می‌گوید، نزدیک به شش میلیون شهروند افغانستان برای دریاست پاسپورت درخواست داده‌اند. می‌افزاید:«به عبارت دیگر قرار است که نزدیک به پنجاه درصد مردم از افغانستان بیرون شوند.»

آقای صالح که خود فرد دوم کشور بود با آمدن ط‌البان به دروازه‌های کابل مقام‌اش را گذاشت به پنجشیر پناه برد، ام‌روز پنج‌شنبه در برگه فیسبوک‌‌اش نگاشته که اگر ط‌الب دست نشانده و متعصب نیست، اگر اداره  ط‌الب مشروعیت دارد پس  ملیون ها انسان چرا از آنان گریزان اند و تنفر دارند.

معاون حکومت پیشین می‌گوید:«فقدان قانون و مقررات، نهادینه شدن روز افزون تعصب، خشونت و بد رفتاری حس اسارت در سراسر کشور  ایجاد نموده است، ط‌الب گمشدنیست.»

او در متن‌اش گفته‌است: «مقاومت و اعاده فضای کثرت گرا  در افغانستان نیاز ملی است. طالب ملیشه ی بیش نیست و ابدا به حکومت تبدیل نخواهد شد.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button