افغانستان

سازمان عفو بین‌الملل برای نظارت و حفاطت از حقوق بشر در افغانستان یک اتحاد تازه را تشکیل داده است!

آسواکانیوز(جمعه/۱۳حوت/۱۴۰۰): سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که برای نظارت و تامین حقوق بشر در افغانستان یک اتحاده تازه را ایجاد کرده که متشکل از هشت عضو می‌باشد.

این سازمان می‌افزاید که اعضای این اتحاد تازه ایجاد شده را دیدبان حقوق بشر، خانه آزادی، سازمانی جهانی علیه شکنجه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی تشکیل می‌دهد.

اقدام سازمان ملل برای ایجاد اتحاد تازه نظارت و حفاظت از حقوق بشر در افغانستان به دنبال آن است که گزارش‌های درباره ناپدید شدن و کشته شدن نظامیان پیشین افغان و سرکوب معترضان در شهر های افغانستان بالا گرفتند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button